die Heuschrecke من و

September 07, 2017  •  1 Comment
در اوج سر شلوغی و جمع و جور کردن برای اساس کشی، یهو دچار یک سکوت مطلق شدم. یوخن رفته مسافرت کاری. من فردا امتحان د.اس.ها دارم. باید دو تا اتاق از خونه جدید رو رنگ بزنم. هنوز فصل های سوم و چهارم رو که اصلاحیه اش اومده ندیدم.. یعنی دیدم نه به چشم خریدار. هنوز جوابی از دو جایی که براشون اقدام کردم که بهم کار بدن، نگرفتم... اینجا هوا سرد شده... دلم هم...
Read the Full Post »

I have a wound من زخمی دارم

September 01, 2017  •  1 Comment
من زخم هایی از گذشته، از سال های دانشکده مطالعات جهان و سال هشتاد و نحس و بعد از اون دارم که انقد عمیقند، هنوز با اینکه ظاهرا مداوا شدند، می سوزند و سر باز می کنند. من زخم هایی دارم! من از روزی که از نگهبان دانشکده شنیدم از کار در دانشگاه منع شدم و چرا دارم می رم داخل، بغض در گلو دارم. مهم نیست که حرفش صحت نداشت. مهم اینه که این ادامه ای بود بر فشا...
Read the Full Post »

یک ebay- اندر احوالات فروش در ای-بی

September 01, 2017  •  1 Comment
با خودم فکر کردم چرا که نه؟ شاید کلی هم پول به جیب زدم. تا حالاش که فقط مکافات بوده. یک کفش ورزشی نو که یوخن از روی خوشحالی برای خودش یک شماره بزرگتر خریده بود و هیچ وقت نپوشیده بود رو به قیمت بیست یورو گذاشتم توی ای-بی. فروش رفت. اما خریدار پول رو نمی داد. دوبار پیام دادم تا جواب داد. اول گفت پول داده. بعد گفت ببخشید ندادم. بعد گفت می شه قیمت هزین...
Read the Full Post »

man muss fair sein

August 29, 2017  •  1 Comment
همین حالا با بوردزیل از روی یک نفر رد شدم. البته مفتخر نیستم اما راستش برایم راه دیگری نگذاشت. از اینکه هر آدمی ناعالانه درباره ایران یا المان یا هر کشور دیگری که می شناسم، یا هر آدم دیگری که می شناسم حرف بزند، به جوش و خروش می یفتم. خیلی موقع ها اما توی خودم میریزم به این بهانه که حالا اگر توضیح بدهم هم طرف نمی فهمد. اما امروز توی آسانسور یک خانم...
Read the Full Post »

چینی ها همیشه باهمند

August 28, 2017  •  1 Comment
اینجا چینی ها همیشه با همند. شما چینی ای نمی بینید که تنها باشد. همه با هم یک کلونی راه می اندازند و سوار اتوبوس می شوند، به کلاس درس می روند، به منزا می روند، به کتابخانه می روند، خرید می روند و می روند امتحان می دهند. همیشه با همند. یا ده نفری یا تا حتی دو نفری اما با همند. اگر چینی ای دیدید که تنهاست، بدانید که یا چینی نیست، از یک تبار آسیایی دی...
Read the Full Post »