مرغانه

June 21, 2017  •  1 Comment
دیروز زحمت کشیدم و لاک بی رنگ رو روی مبل خالی کردم. مبل از مخمل مرغول و قرمز رنگی تشکیل می شد که حتی بعد از بیست سال عمر با برکت مثل قالی کرمان می درخشید. اولش چنان پنیک گرفتم که به لکنت افتادم. هیچ کس خونه نبود. لاک پاکن مایع هم تموم شده بود. سعی کردم با دستم (!) حجمی از لاک رو بردادرم. یک لکه بزرگ و یک لکه متوسط سمت چپ مبل بود. بعد دوچرخه رو بردا...
Read the Full Post »

زبان دوم یا سوم که زبان خود آدم نمی شه

June 19, 2017  •  2 Comments
من از یک جایی توی زندگیم که زبانِ دوم (انگلیسی) شد بخشی از روزمره لعنتیم، سعی کردم استرس رو از خودم کم و کمتر کنم. و هی بخوام عادی سازی کنم که "نه بابا، خودت رو نباز، همینه دیگه، می بینی، حریفی" یا "ببین حریفش می شه شد". از دوره ارشد که زبان به شکل شلاقانه و کبودانه ای وسط زندگیم چادر زد، حس کردم نباید خودم رو در مواقع غیر از دانشگاه هم آزار بدم. ن...
Read the Full Post »

خانه ای که دیگر خانه نبود

May 31, 2017  •  1 Comment
به ایران رفتم اما اینبار فهمیدم دیگر خانه ام نیست. حس تلخ، باور نکردنی و غافلگیر کننده از وقتی برگشته ام با خودم حمل می کنم. دوست دارم باور نکنم که کنده و معلقم. از فکر به اینکه دیگر هیچ جایش انگار خانه ام نیست دل درد می گیرم. توی یک ماهی که ایران بودم موجودی شده بودم که توی خیابان ها و آدم های قدیمی اش قل می خورد و دنبالِ خودِ پنج سال پیشش می گشت.
Read the Full Post »

حالم خوب است و فعلا ملال نگران کننده ای نیست

May 29, 2017  •  Leave a Comment
امروز اولین نسخه از پایان نامه رو برای استاد راهنمام پرینت گرفتم. به همین سادگی ها هم نبود اما اونقدی که فکر می کردم سخت و نفس گیر هم نبود پرینت گرفتن. مدل پرینت در کتابخونه عوض شده. باید دوباره نام نویسی می کردم. بعد می خواستم امتحان کنم ببینم هر صفحه چه شکلی می شه. دلم نمی خواست سیصد و شصت و نه صفحه پرینت بگیرم و بعد بفهمم یه جایی اشتباهه. چند صف...
Read the Full Post »

در بن آلمان می توانید رای بدهید- رای ندادن کلاس نیست

May 18, 2017  •  Leave a Comment
رفته بودم باشگاه بعد از مدتها که دو از دانشجوهای ایرانی که توی کتابخونه می بینمشون رو دیدم و با سادگی خاصی که دارم حرف از انتخابات شد. و من گفتم که یادتون نره برید بن رای بدید و شوخی نگیرید و این حرفها. یکی شون گفت که آخه فقط کارت ملی داره و کلی بحث شد که باهاش می شه رای داد. بعد تازه فهمیدم جفتشون از تریپ های کلاس گذاشتنند که یعنی دارند من رو سر ک...
Read the Full Post »