می میریم، چه در حمله تروریستی چه به شکی دیگر

November 20, 2015 - این روزها موضوع صحبت های روزمره از وضع هوا و قیمت اجناس به چیزهای جهانی تر تغییر یافته! توی اتوبوس، توی صف صندوق فروشگاه...
Read the Full Post »

دو همکلاسیِ سوری

November 10, 2015 - دوباره به کلاس آلمانی می رم. به این خاطر که یه سری مسائل بروکراسی برای دفاعم طی بشه نیاز هست که یه مدرک بالاتر زبان آلما...
Read the Full Post »

هی یانکی! این اسب که تو می رونی، مرده!

November 02, 2015 - من بارها این مثال رو برای خیلی ها که ناشکیب هستن و از شنیدن اخبار عجیب و غریب ایران در برخورد با حجاب و پوشش زن ها، تعجب...
Read the Full Post »