غلط کردم

April 26, 2015 - با اعصاب خراب اومدم خونه. امروز اصلا روز خوبی برام نبود. بس که خنگ و کودن و آهسته ام. اولا که کارم مث یک لاک پشت پیش می...
Read the Full Post »

رابطه

April 19, 2015 - سه و سال نیم زندگیم را توی جایی دیگر، جایی که رشت نیست و تهران هم نیست پهن کرده ام. زندگی جدید در آلمان دلتنگی و البته ج...
Read the Full Post »

هولوکاست و پلاک های فلزی تنها

April 17, 2015 - یک چیزهایی هست که ما آدمها تنها گوشمان به آن خورده. مثل جنگ، مثل زلزله، مثل کشتار جمعی و تبعیض. شاید کم و بیش آشنایی های...
Read the Full Post »

غمِ درخت

April 13, 2015 - حالا دیگر یکی در میان به کتابخانه می آید. به زور حرف می زند، به زور لبخند می زند. به زور غذا می خورد. به زور به زندگی، آ...
Read the Full Post »

رابعه کعب و داستان سانسور شده در کتاب های درسی

April 12, 2015 - همینطوری است، یک وقت یک اسمی می شنوی و به خودت می گویی می دانی این اسم چه معنایی می دهد. اما این اسم سالیان دراز در یکی...
Read the Full Post »

دردت را تصویر کن: نگاهی به کتاب "سبک تر از سایه ام" کیتی گرین

April 07, 2015 - نوشتن و روایت کردن از زندگی خودش یک جور درمانه. من آدمهایی که رنج ها و احساساتشون رو می شناسن، جدی می گیرنش و به شکل فعا...
Read the Full Post »

زین مردمان سست عناصر دلم گرفت یا غم نگاه های جاهلانه به قطعنامه اتمی ظریف –موگرینی

April 03, 2015 - توافق هسته ای بین ایران و غرب (کشورهای غربی مذاکره کننده) بالاخره حاصل شد. حالا باید دید چطور جمهوری خواه ها در آمریکا،...
Read the Full Post »

کارفرای تاگ

April 02, 2015 - اولا که صادقانه بگم اسم ایران فقط بد در رفته. ماشالله در کشور دوست و همسایه آلمان بیشتر از ایران یا حداقل همون اندازه ای...
Read the Full Post »