وقتی بارون می یاد و من زیر یه سقفم

May 30, 2015 - بارون می یاد. و من همینطور که دارم فصل دوم پایان نامه رو اصلاح می کنم به بیرون هم نگاه می ندازم. قطره های بارون سوار موج...
Read the Full Post »

بیست و ششم می

May 26, 2015 - امروز روزِ بیست و ششم ماه می هست. مثل خر در کارم گیر کرده ام. البته اوضاع نباید خیلی بد باشد چون هنوز دقیقه یازده روز دی...
Read the Full Post »

In red

May 25, 2015 - Jochen is ours! [Jochen mal-le mas-ss] there is an Iranian soap opera, comic one, that i love! its title is "in margin...
Read the Full Post »

دندان هایش

May 22, 2015 - با اینکه دندان های جلویش خراب و سیاه (حالا گیرم طوسی) هست می خواهد دماغش را برای دومین بار عمل کند. بعضی آدمها را که نمی...
Read the Full Post »

حالِ چاخماخی

May 15, 2015 - حالم یه کم چاخماخیه! این البته اصطلاح دقیقش "چخماخ" یا همون سنگ آتش زنه است. چون باید هی بزنی تا جرقه بدی و بگیر نگیر دا...
Read the Full Post »

How can a watermelon be Shia?

May 12, 2015 - This is really shameful, even to mention. By the way since it is a hot topic now, for many internet users and also media...
Read the Full Post »

مادر ستار بهشتی

May 07, 2015 - صبحت را با خبر درد شروع کن همیشه که نمی شه خودت رو پشت درس ها و کتابهات جایی دور از ایران قایم کنی و به خود افتخار کنی...
Read the Full Post »

مسکنی به نام متن خوب

May 03, 2015 - تو اوراق و اسناد روابط فرهنگی ایران و آلمان به غیر از نام درخشان محمود دولت آبادی چشمم به اسم دیگری افتاد، اسم آشنا به ن...
Read the Full Post »

بی کسی دردناک تر از قتل عام

May 02, 2015 - دیشب بالاخره موفق شدم که فیلم "لیست شیندلر" رو ببینم. فیلم نه فقط بابت یک روایت تلخ از قصه یه قتل عام واقعی اهمیت داره ب...
Read the Full Post »