Wenig Info, viele Rede

January 30, 2016 - خواستم به همه کسایی که دارن خودشون رو شهید کربلا می کنن واسه برنامه استیج و واکنش خانم سولماز بگم که همین حالا شبکه آر ت...
Read the Full Post »

بازار کساد کتاب خوب

January 28, 2016 - دارم یه کتابی می خونم از یه نویسنده آمریکایی. یعنی بومی آمریکایی که البته در زبان نژادزده ما بهش می گن سرخ پوست Tony Hi...
Read the Full Post »

حالِ بد دنیا، حال بدتر من

January 21, 2016 - دارم به مجموعه آهنگ های باغ مخفی گوش می دم و خیلی خیلی خیلی غصه دار و دلتنگم. شاید همیشه حال دنیا بد بوده اما من فکر می...
Read the Full Post »

خداحافظی اش با خانه قدیمی

January 20, 2016 - امروز برای آخرین بار به خانه خانم صدر و مرحوم طباطبایی در دوسلدورف رفتم . زنگِ خانه ای که برای اولین بار سال دو هزار و...
Read the Full Post »

we are happy

January 17, 2016 - گفت نهار چی بخوریم؟ گفتم می خوای نودل درست کنیم؟ یه نگاهی از پنجره اتاق خواب به بیرون کرد. خورشید داشت روی هوای دو درجه...
Read the Full Post »

اطلاعات در حد مچ پا، زبون دو متر

January 17, 2016 - این روزها خبرهای زیادی دور و بر ما توی آلمان هست که خیلی برای ما غیر آلمانی ها اهمیت داره. اما اینکه چقد غیر آلمانی ها ب...
Read the Full Post »

نغمه آلمانی در حد دو و نیم

January 08, 2016 - دیروز رفتم و امتحان شفاهی آلمانی رو هم دادم. دوباره به همون موسسه نقلی رفتم و آدمهایی که دوستشون داشتم و دارم رو دیدم. ص...
Read the Full Post »

کاش میزبان شوی

January 06, 2016 - فردا امتحان شفاهی زبان دارم. البته دیگه براش آماده نمی شم. چون حرف زدنم بهتر از نوشتن یا فهمیدن زبان آلمانیه. یکی از متن...
Read the Full Post »

Different voices inside Iran regarding to overreaction to Saudi Arabia

January 04, 2016 - Saudi Arabian government executed 47 people, last week. This execution was condemned all around the world, by many polit...
Read the Full Post »

خداحافظی با سال پر اتفاق

January 03, 2016 - بله. ساله 2015 هم به سر اومد. حجم انبوه اتفاق های مختلفش نمی ذاره به صراحت بگم سال خوبی بود یا سال بدی. از یه طرف یاد بی...
Read the Full Post »