تعطیلات کریسمس را چگونه گذرندادید؟

December 26, 2016 - تعطیلی کریسمس اومده. من و یوخن دو روزه که به شکل گشاد و خرسند توی خونه ایم. هر روز صبح به هم می گیم چه "کارهایی" باید بک...
Read the Full Post »

Du oder Sie?

December 22, 2016 - همیشه برام سخته وقتی وارد کتابخونه می شم بیفتم روی قلتک و کارم رو بکنم. اصلا هیچ چیزی منو جذب نمی کنه! تازگی ها با این س...
Read the Full Post »

چند جوجه داری؟

December 21, 2016 - روز آخر پاییز وقتی رسید که مردم هنوز توی شوکِ حمله به احتمالِ قوی تروریستی در برلین بودند. یک کامیون شب قبل از آخرین روز...
Read the Full Post »

Keine-Maschine

December 18, 2016 - دو روز آخر هفته دو باره کار نکردم. یا ورک ادیکشن گرفتم که انقد حالم بده، یا نه واقعا خر شدم و باید کار کنم و نمی کنم! او...
Read the Full Post »


3th-Advens

December 12, 2016 - صبحانه دو نفره در سومین ادونس کرانس، سومین یکشنبه مانده به میلاد حضرت مسیح
Read the Full Post »

بی خوابی و کمک

December 12, 2016 - از یک طرف کم خوابی و از طرف دیگر درد دندان کلافه کرده بودش. مثل کلاه قرمزی، قیافه اش خوردنی و بی پناه به نظر می رسید. دی...
Read the Full Post »

میزبانی به سبک ایرانی

December 09, 2016 - ساعت سه و نیم هست و من قراره تا ساعت شش کتابخونه بمونم و بعد برم خرید از مغازه ترکها در اُست اشتراسه. امروز کتابخونه تا...
Read the Full Post »

فروزنده جدید-چرا و چگونه

December 08, 2016 - نشست سالانه موسسه نان برای جهان هفته پیش برگزار شد. من هم یکی از 13 عضو کمیته اجرایی ش بودم که سال قبل توسط دانشجوهای بو...
Read the Full Post »