لطفا من را کوچک نبین

February 26, 2016 - بعضی آدمها کلا یه چیزی توی ذاتشون هست که نمی تونن مخفی کنن. اون چیز هم یه جور حس کوچک بینی هست. یعنی بعضی آدمها حتی در ی...
Read the Full Post »

روز شنبه بی یوخن

February 20, 2016 - یعنی اینطوری هم می شود. اینکه دلتنگ باشی اما به کارت ادامه بدهی.. یوخن سفر رفته و من کلی کار دارم و سعی می کنم حواسم را...
Read the Full Post »

توی قطار سریع سیر

February 09, 2016 - سوار قطار سریع و سیر شماره 612 به مقصد دویسبورگ شده ام. چند دقیقه ای هست که قطار شهر آگسبورگ را ترک کرده. صبحِ سرِ حال و...
Read the Full Post »

یاد آر ز شمع مرده

February 05, 2016 - از خانه میر خبر رسید که "یاد آر ز شمع مرده یاد آر"! دلش گرفت. هفت سال گذشت. روزهایی بود که او دستبند سبز به دست می زد و...
Read the Full Post »

بار دیگر رئیس خواهم شد

February 03, 2016 - دکتر عاملی یک بار دیگه رئیس دانشکده مطالعات شد. نمی دونم باید خوشحال باشم یا ناراحت بدون تعارف باید گفت که رئیس قبلی آ...
Read the Full Post »