بچه ها مهاجرها

July 29, 2016 - تمام خشمش را انگار که ریخته باشد توی صدایش، فریاد زد: " من یک آلمانی ام"! احتمالا این یکی از نکاتی بود که دوست داشت در...
Read the Full Post »

Butterfly in her Spirit

July 28, 2016 - She painted herself so brave and beautiful. i say brave because many of us are worried what other people think about our...
Read the Full Post »

روانش آزاد است؟

July 26, 2016 - این هفته، هفته پر شوری است و دمایِ حرارت استرس و پریشانی بالاست. اول هفته خبردار شدم که یکی از دانشجوهای دکتری که بیشتر...
Read the Full Post »

Ich hatte einen Grund! دلیل داشتم

July 26, 2016 - آ فکر می کند که من همینطوری الکی و بی خودی سر ظرف پلاستیکی را زیر جعبه پودر نمک ماشین ظرف شویی که توی کابینت زیر سینک هس...
Read the Full Post »

له شدگی مضمن

July 25, 2016 - آخرین روزهای ماه جولای هست و من سعی می کنم به روی خودم نیاورم که چندین قدم بزرگ از بلندپروازی های جاهل مآبانه ام عقبم. ه...
Read the Full Post »

نمایش حنابندان

July 24, 2016 - مادرم سپرده به مراکز فروش نروم یا اگر می روم خیلی زود کارم را انجام دهم و برگردم. به خیالش خدا با من یا تروریست هایی که...
Read the Full Post »

از اظهار نظر تکراری ملولم یا چی درباره کیارستمی می دونم؟

July 14, 2016 - علوم اجتماعی از آن علومی است که همه قشرهای جامعه درباره اش اظهار نظر می کنند. یعنی فرقی نمی کند مهندس باشی یا پزشک گوش و...
Read the Full Post »

فصل دوم و غول مهربان

July 07, 2016 - همینکه از مجمع سالانه بهترین دانشجوهای دانشگاه دویسبورگ-اسن آمدم بیرون، غم، مثل گلوله ها برف در یک شب سرد زمستانی، روی ش...
Read the Full Post »