کوبیده شد و بلند شد

August 29, 2016 - به محض اینکه ماشین بهش خورد مثل فشنگ از روی دوچرخه روی آسفالت خیابان شلیک شد. من دقیقا پشت سرش بودم و ناخودآگاه جیغ بلند...
Read the Full Post »

داوود رشیدی و یادی که باقی ماند

August 28, 2016 - خطوط رنج را می توانی توی چهره شان ببینی. رنجی که واقعی است و تبلیغ و نمایش نیست. چهره احترام برومند را برای اولین بار دی...
Read the Full Post »

پارازیت در پیام

August 23, 2016 - صدا خش خش می داد و به جای اینکه کمک کند حرف هم را بفهمیم بیشتر به کلمه ها و اجزای پیام مشکوکمان می کرد. پدرم از آن طرف خ...
Read the Full Post »

آقای تاجزاده، شما چرا عذرخواهی می کنید؟

August 13, 2016 - بعضی اتفاق ها هستند که انقدر تلخند آدم دوست ندارد در زمان خودش اتفاق افتاده باشد. دوست دارد فکر کند بخشی از تاریخ خیلی خ...
Read the Full Post »

منِ تاریخی، منِ زنده

August 11, 2016 - یکی از سرگرمی های جدیدم این شده که وقتی شب به خانه بر می گردم، له و لورده البته، می خزم توی تخت و از توی موبایلم بعضی از...
Read the Full Post »

متنوع ولی هدفمند- یادداشتی کوتاه بر مدیریتِ فرهنگ در آلمان

August 09, 2016 - مگر می شود فرهنگ را هم مدیریت کرد؟ در نگاه توتالیتر و تمرکز گرا، بله فرهنگ اصلا باید مدیریت بشود. مثل نگاهی که همین حالا...
Read the Full Post »

پیاده روی با پروانه ها

August 07, 2016 - مثل شنل قرمزی که توی مسیر خانه شان به خان مادربزرگش، پروانه ها دورش را گرفته بودند و توی مسیر دورش می چرخیدند، ما هم امر...
Read the Full Post »