تو قهرمانی

January 22, 2018 - الان احساس غرور می کنم که خودم رو به هر شکل ممکن به طبقه چهارم کتابخونه دانشگاه رسوندم. روزهای دوشنبه کلا سخته آدم به خو...
Read the Full Post »

قدردانی

January 15, 2018 - خیلی اتفاقی چشمم به اکنالج-منت(acknowledgment) پایان نامه اش افتاد. پایان نامه اش دست ی بود تا در موردش نظر بده. توی اکن...
Read the Full Post »

گوزن

January 12, 2018 - چیزی شبیه کیسه بود. از کاموا ساخته شده بود، به ابعاد 20 در هفت سانتیمتر مثلا. شکل یک گوزن رو به خودش گرفته بود. گوزنی که...
Read the Full Post »

یک سگ در ایران نیاز به کمک دارد

January 04, 2018 - دوستای خوبم، تایم لاین وب لاگ من نشون می ده که ماهانه حداقل پنجاه نفر اینجا رو می خونن. از این بابت خوشحالم. خصوصا که حا...
Read the Full Post »