گودزیلا در دویسبورگ

May 29, 2018 - ساعت سه و نیم عصر کار اداری ام در مدرسه بزرگسالانِ دویسبورگ تمام شده. ساعت سه و نیم است. از شدت گشنگی تصمیم می گیرم بپرم...
Read the Full Post »

نقاشی زیر بهمنِ تقدیر

May 22, 2018 - من بارها این روزها از خودم می پرسم آیا راه رو درست اومدم؟ آیا این همون چیزی هست که از زندگی می خواستم؟ و بعد از کمی کلنج...
Read the Full Post »

کجای کار اشتباه بود؟

May 17, 2018 - معنیش این نیست که همه روزها حالم بد است. مثلا دیروز روز خوبی بود. بی دغدغه، مفید، متنوع. توی خانه ماندم. غذای مورد علاقه...
Read the Full Post »

رادیو گفت بلند شو برو دنبال کارت!

May 02, 2018 - اینجا از زندگی ام رسیده ام به تپه ای که دیگر جلوترش را نمی بینم. حس می کنم هر چه تلاش می کنم و هر چه تلاش کرده ام، به جا...
Read the Full Post »