Zenfolio | Forouzande مهمان باشی | Blog

دارم بزرگ می شم؟

August 07, 2018  •  Leave a Comment
توی سرشلوغی کارهای کوچیک و بزرگ و گرمای غافلگیر کننده هوا در آلمان دو سه روز رفتیم مسافرت. به زاوآلند. یه بار درباره اش نوشته بودم. خیلی خوب بود و خصوصا آبتنی حال داد. از دیروز که برگشتم هی کار روی سرم ریخته و هوا هم گرمه. امروز جواب نه به یکی از درخواست های کاری گرفتم. بعد خیلی خونسرد به یوخن گفتم. گفت چه عجب قبلا یه جواب نه می گرفتی سه روز ماتم م...
Read the Full Post »

گرم و شیک: روز دوم نوشتن کتاب

July 26, 2018  •  Leave a Comment
امروز هوا خیلی گرم بود. برای آلمان چنین هوایی عجیبه. تا 37 درجه می رسید. ملت هم که آمادگی ندارند و هول. ی رفته بود پنکه یا دستگاه خنک کننده بگیره. کلا توی فروشگاه همه به فروش رفته بود. فقط یه زشتی مونده بود که نخرید. البته واقعا ما احتیاج آنچنانی نداشتیم و نداریم. چون یکی داریم اما ی یه کم کرم داره امروز دو تا سه ساعت توی کتابخانه کار کردم اما دیدم...
Read the Full Post »

Does Intercultural Dialogue matter?

July 25, 2018  •  Leave a Comment
dear friends, i am starting a website as a platform for my book "does intercultural dialogue matter?" i ll be happy if you visit it
Read the Full Post »

روز خوب دکتری

July 22, 2018  •  Leave a Comment
با ناراحتی و گشنه و تشنه به خانه برگشته بودم. هوا حسابی گرم بود. قفل پنج کیلویی دوچرخه را به سختی دور دوچرخه بستم. و به سمت در ساختمان رفتم. توی سایه راهرو هوا کمی خنک تر بود. هنوز خاطره گریه های مادر خانواده ایتالیایی جلوی چشمم بود. یک خانواده ایتالیایی مراکشی تبار برق خانواده شان قطع شده چون پولش را نداده اند. یک سالی است که به آلمان آمده اند. پن...
Read the Full Post »

تابستان

July 12, 2018  •  Leave a Comment
هوا توی چند روز گذشته کمی خنک تر شده. گلهای شمعدانی توی بالکن هامون حسابی گل دادند و حالشون خوبه و ما هم حالش رو می بریم. بیشتر رنگ ها قرمزند اما توی دو تا شون صورتی هستند. بوته خیار تا حالا به ما سه تا محصول خوش طعم داده و پنج تا گوجه قرمز به قاعده گردو رو امروز چیدیم. از درخت "اشتاخل برن" هم حدود بیست تا میوه در اومد که کلی ازش ذوق زده شدیم. گل و...
Read the Full Post »