Zenfolio | Forouzande مهمان باشی | Blog

اندر احوالات خرید کردن

April 27, 2016 - یادمه قبلا ها وقتی خرید می رفتم حالم خوب می شد. نه به این خاطر که خرید رفتن برام مساوی خرید کردن بود، نه. یه موقع هایی خ...
Read the Full Post »

یاسمین در دویسبورگ و من بی خبر!

April 25, 2016 - الان که دارم می نویسم خیلی داغون و ناراحتم. نه واسه اینکه کار پایان نامه عقبه و این حرفا. حتی شاید برای چیزای این مدلی خ...
Read the Full Post »

بهار را با کارت جدید دانشجویی صدا بزن

April 11, 2016 - امروز از اون روزهای به شدت بهاریه که آفتاب مهربان و تازه کار می تابه و آدمهایی رو که مدت زیادی لباس زمستونه تنشون بوده ر...
Read the Full Post »