Zenfolio | Forouzande مهمان باشی | Blog

باد-اِمز: پایان دوره مسافرت اشرافی

June 28, 2016 - روز تولدمون نتونستیم کار زیادی بکنیم. یعنی راستش برای یوخن بد نشد چون اون روز هر دو خونه بودیم و رفتیم ماساژ و بعد شام خ...
Read the Full Post »

مایحتاج روزانه در دویسبورگ

June 27, 2016 - قبلا وبلاگی داشتم توی بلاگفا که توش درباره مسائل دانشگاهی زندگی در دویسبورگ مفصل نوشته بودم. جزئیاتش اینجاست و چون وبلاگ...
Read the Full Post »

سی و چهار سالگی

June 19, 2016 - سی و چهار سالگی قطار به جلو می رود و من سی و چهار ساله ام. سن و سال واقعی ترین اتفاق های زندگی هستند که گاهی باورش دربار...
Read the Full Post »

لحظه آموختن، از محمد علی کلی یا اوباما

June 12, 2016 - محمد علی کلی گفته بود زندگی لحظه آموختن است. life is a teachable moment به نظرم فارغ از همه تعارف ها و پیرایه هر کسی ب...
Read the Full Post »

چرا در رابطه بد ماندم؟

June 10, 2016 - یک ورزشکاری گرفته توی آسانسوی زنش رو کتک زده. با یک مشت بیهوش کرده خانوم رو. اول البته خانم سیلی زده بهش. اما بعد چنان ا...
Read the Full Post »

لاله ها بیدارند

June 08, 2016 - وقتی دیکتاتور سابق آرژانین، رینالدو بینیونه، هفته قبل به بیست سال حبس محکوم شد. خانواده های قربانی های عملیات کندو که هم...
Read the Full Post »

ماراتن و مهاجر در دویسبورگ

June 05, 2016 - با اینکه روز یکشنبه بود اما سالن تقریبا پر بود. سالن گنجایش صد صندلی را به راحتی داشت و صندلی ها با آدمهای خوش اخلاق و م...
Read the Full Post »