Zenfolio | Forouzande مهمان باشی | قرص خواب آور

قرص خواب آور

January 16, 2017  •  Leave a Comment

قرص خواب آور موقع قورت دادن خرد شده بود انگار هر تکه اش در جایی از گلویش فرو رفته بود. آب دهان که قورت می داد هم تلخیِ قرص را با همه وجود حس می کرد و هم سوزش در فرورفتگی ها را.  صبح یکشنبه اش را با شنا در استخر نزدیک محله اش شروع کرده بود و بعد کرختی شنا در جانش مانده بود. شب که شده بود به خاطر عذاب وجدان کارهای عقب افتاده و انجام نشده می خواست راحت و بدون وقفه بخوابد. حالا قرص خرد شده در گلو حسابی بیدارش کرده بود....

*

توی کتابخانه همه بابت سرماخوردگی سرفه می کنند. او بابتِ قرص خواب آور!!!!


Comments

No comments posted.
Loading...
Subscribe
RSS