Zenfolio | Forouzande مهمان باشی | Blog

سال هزار و سیصد و نود و ششم خورشیدی

March 23, 2017 - در آستانه سال نو ششمین هفت سین رو جایی دور از ایران، در آلمان چیدم. هر سال خدا رو شکر سفر چیدم. به جز سال اول که بوخوم ب...
Read the Full Post »

مطرب نی بزن

March 17, 2017 - آمد نوبهار، طی شد هجر یار، مطرب نی بزن، ساقی می بیار حالا که شش فصل از پایان نامه ادیت شده و من کم کم به این باور می رسم...
Read the Full Post »

بهار در راه است، این را به پایان نامه ام بفهمان

March 14, 2017 - هوای بهاری تنم را صدا می کند. فهمیده که بهار در راه است. مثل گنجشکی که به همین زودی و با این نخود عقلی فهمیده بهار در را...
Read the Full Post »

رویای سوپ هویج و زنجبیل تازه

March 07, 2017 - به نظرم وقتی آدم یارش سفره، و هوا بارونی و گرفته است، و زیر دلش هم درد می کنه، باید کتابخونه رو ترک کنه. در چنین حالتی ن...
Read the Full Post »