Zenfolio | Forouzande مهمان باشی | Blog

مرغانه

June 21, 2017 - دیروز زحمت کشیدم و لاک بی رنگ رو روی مبل خالی کردم. مبل از مخمل مرغول و قرمز رنگی تشکیل می شد که حتی بعد از بیست سال عمر...
Read the Full Post »

زبان دوم یا سوم که زبان خود آدم نمی شه

June 19, 2017 - من از یک جایی توی زندگیم که زبانِ دوم (انگلیسی) شد بخشی از روزمره لعنتیم، سعی کردم استرس رو از خودم کم و کمتر کنم. و هی...
Read the Full Post »