Zenfolio | Forouzande مهمان باشی | یک ebay- اندر احوالات فروش در ای-بی

یک ebay- اندر احوالات فروش در ای-بی

September 01, 2017  •  1 Comment

 

 

با خودم فکر کردم چرا که نه؟ شاید کلی هم پول به جیب زدم. تا حالاش که فقط مکافات بوده.

یک کفش ورزشی نو که یوخن از روی خوشحالی برای خودش یک شماره بزرگتر خریده بود و هیچ وقت نپوشیده بود رو به قیمت بیست یورو گذاشتم توی ای-بی. فروش رفت. اما خریدار پول رو نمی داد. دوبار پیام دادم تا جواب داد. اول گفت پول داده. بعد گفت ببخشید ندادم. بعد گفت می شه قیمت هزینه پستی رو از 4.99 بیاری روی 4. خیلی حرفش احمقانه بود. کفش 150 یورویی رو داشت 20 یورو می خرید. زر هم می زد. برای یک یورو. یوخن گفت بده جهنم. گفتم باشه. گفت براش رسید جدید صادر کنم. کردم. بالاخره پول رو داد. و من یک روز بعد تر کفش رو فرستادم. دیروز برام بسته پستی اومده که من نبودم. نامه خورده بود بیا اداره پست. رفتم اداره پست. می بینم بسته همین زنیکه برگشت خورده از هانوفر. واقوم؟ چون آدرس غلط بوده. اومدم دانشگاه مطابقت دادم با آدرس ای-بی. مو نمی زنه. یعنی اشتباه از من نبوده. براش پیام گذاشتم. جواب می ده که بله . آدرس درسته اما این اشتباه پسته و کارمندهای پست بی مسئولیتند و باید پست مسئولیت قبول کنه. به اون ربط نداره و حالا اصلا پولش رو می خواد و نه کفش رو. شت. می تونم مبارزه کنم و به ای بی ebay ایمیل بزنم ولی حال ندارم. براش نوشتم که خانم من اصلا برام مهم نیست که مسئولیت پست هست یا نه. ظاهرا شما هم تجربه داری هم حال. من اما ندارم هیچ کدوم رو. بنابراین هزینه پست پای شماست چون من به آدرس درست فرستادم بسته رو. هزینه رو از قیمت پرداخت شده کم می کنم. شماره حساب بده برات مابقی رو بفرستم.

منتظرم جواب بده. با اعصاب خط خطی. آخه من جنس فروشم؟

 


Comments

لیلی(non-registered)
اوه اوه،عجب مشتری ای گیرت هومده
No comments posted.
Loading...
Subscribe
RSS