Zenfolio | Forouzande مهمان باشی | گوزن

گوزن

January 12, 2018  •  2 Comments

چیزی شبیه کیسه بود. از کاموا ساخته شده بود، به ابعاد 20 در هفت سانتیمتر مثلا. شکل یک گوزن رو به خودش گرفته بود. گوزنی که شاخ های قهوه ای،  دماغ قهوه ای، صورت کرم رنگ و دهنی از یک زیپ سفید داشت. چونه این گوزن بیچاره داغون و پاره بود. به طوری که به راحتی می شد پول و کارت های اعتباری رو ازش دید. بله این کیف پول ریچل بود. وقتی می خواست خریدهاش رو توی مغازه خوشگل فروشی حساب کنه با این مصیبت مواجه شدم. با تعجب پرسیدم چرا این بدبخت رو تعمیر نمی کنی. گفت ببین من عاشق اینم. اینو دو سال پیش دخترم بهم هدیه داده و برام عزیزه. گفتم خوب اما چرا دیگه تعمیرش نمی کنی. گفت چطوری؟ خانم صندوق دار که جوون بود، لبخندی به لب آورد. گفتم چی؟ شوخی میکنی؟ با کاموا، با نخ. بدوزش این بدبخت رو. گفت به دستهای من نگاه کن. به نظرت همچین هنری دارند؟ گفتم. هنر چیه بابا. اینوخالیش کن، من برات درست می کنم. با خوشحالی خالی کرد گوزن ساکت و مظلوم رو. گفت یعنی واقعا می تونی؟ گفتم مثل روز اول نمی شه اما از این تیره روزی در می یاد. همون شبش شروع کردم و چند نخ مناسب پیدا کردم و ترکیبشون کردم و با سوزن قلاب بافی یه چیزی مثل فرش بافتم و به اون پارگی متصل کردم. از این کارها بلد نیستم اما خوب اصلا سخت نیست! آدم نخ ها رو به هم وصل می کنه دیگه. عملیات تعمیر که تموم شد، گوزن صاحب یک چونه قهوه ای، به رنگ دماغ و شاخ هاش شده بود. بد نبود. یک عکس گرفتم و بهش فرستادم. فردا صبح جوابم رو داد که تو یک قهرمانی... می خواستم بگم نه اتفاقا خیلی عادی هستم! تو خیلی نازک نارنجی هستی. روز بعدش قرار گذاشتیم و بهش کیف رو دادم. از خوشحالی جیغ می کشید. دخترش هم همراهش بود که البته یک سره سرش توی موبایلش بود. 14 ساله ست و انگار خود ریچل هست، وقتی کوچک بود. گفتم تو چرا کیف پول واقعی نداری. اینکه همه چیت توی این گوزنه خطرناک نیست؟ گفت راستش چون برای ارتش آمریکا یه زمانی کار کردم، یاد گرفتم که اوراق مهم رو توی سینه بندم جا بدم. با لباس نظامی که نمی شه کیف پول همراه برد. بعدها که از ارتش در اومدم عادتم رو ترک نکردم. یه جورایی انتخاب این گوزن بهتر از جا دادن کارت و پول توی لباس هامه...


Comments

Forouzande مهمان باشی
آره به غیر از این مامانم هم خیاط بود. دیگه در حد کوک زدن باید بدانستمی :) ذ
لیلی(non-registered)
این هنر دوخت و دوز رو ما دخترهای ایرانی تو درس حرفه و فن یاد گرفتیم
No comments posted.
Loading...
Subscribe
RSS