Zenfolio | Forouzande مهمان باشی | آسیب های پاسپورت ایرانی و ترامپ

آسیب های پاسپورت ایرانی و ترامپ

March 12, 2018  •  1 Comment

ده روز گذشته به امید و اظطراب و ناامیدی گذشت.

تا به حال ضرر پاسپورت ایرانی را انقدر درک نکرده بودم. ضرر ریاست جمهوری ترامپ را هم. از شانس خوب از سازمان ملل یک دعوتنامه داشتم تا برای مجموعه برنامه های روز زن در نیویورک باشم. از شانس بد اما... توضیحش اول آمد. مامور کنسولگری آمریکا در فرانکفورت بهم یک نامه داد که یعنی رد شده ام اما گفت چون مورد خاص است برایم تقاضای ویزای خاص می کند. انقدر خوشبین بود که پاسم را نگه داشت. برنامه از دوازده تا بیست و چهار مارس است. قرار بود از نهم مارس بروم. بعد مسئول بخش ما که دختر فوق العاده ای چندین بار موعد نهایی را برایم عقب انداخت. مثلا اگر همین امروز هم ویزایم بیاید می توانم بلیط بگیرم و بروم. اما نمی آید. دیگر از دست از امید واهی برداشته ام. ویزایی در کار نیست. حداقل تا بعد از برنامه.


Comments

لیلی(non-registered)
امان از ترامپ که اینقدر استرس برای خیلی ها ایجاد کرده
No comments posted.
Loading...
Subscribe
RSS