Zenfolio | Forouzande مهمان باشی | رادیو گفت بلند شو برو دنبال کارت!

رادیو گفت بلند شو برو دنبال کارت!

May 02, 2018  •  2 Comments

اینجا از زندگی ام رسیده ام به تپه ای که دیگر جلوترش را نمی بینم. حس می کنم هر چه تلاش می کنم و هر چه تلاش کرده ام، به جایی که می خوام نمی رسم. شاید البته یکی از مشکلاتم این هست که نمی دانم چه می خواهم. زمان های کمی توی زندگی ام بوده که دقیقا بدانم چه می خواهم. یادم هست سال های 79 و 80 دقیقا دلم می خواست در حوزه گفتگوی تمدنها فعالیت کنم. حاضر بودم هر کاری بکنم تا مسیر برایم هموار شود. اصلا دلم می خواست سد کنکور را بشکنم که و به دانشگاه بروم که دیگر کسی کار به کارم نداشته باشد به عشقم برسم. اما وقتی وارد دانشگاه شدم بازی عوض شد. شهرم عوض شد و دنیایم. دیگر هدف شد آموختن. بعد ها بعد از تمام شدن کارشناسی هدفم شد کارشناسی ارشد. به همین ضعیفی و روی آبی. بعد خوب رویای تحصیل بالاتر و ... یادم هست حتی وقتی در مشقت و تنگنای بعد از انتخابات هشتاد و هشت بودم، دلم شغل خاصی نمی خواست. از اینکه ملت خودشان را می کشند تا کارمند جایی بشوند کمی متعجب بودم. از کارمند و بندِ جایی شدن وحشت داشتم. نمی خواستم کار جایی بندم کند. بعد هم که بورس چهار و بعد تا پنج ساله گرفتم اوضاع روال خود را گرفت. هدف شد یاد گرفتن. باز کلی و کمال گرا. دومین بار که تصمیم مشخص گرفتم برای آینده ام زمانِ ازدواجم بود. خیلی دقیق و مشخص می دانستم که بدون ی نمی توانم اصلا ادامه بدهم. اما غیر از این دو تصمیم چه از زندگیم خواستم؟ مشخص و مدون؟

حالا که روی تپه ایستاده ام کمی می ترسم. این تپه توقعات اطرافیانم را بالا برده و از طرفی خودم به توانایی های اندکم آگاهم و می دانم که چیز خاصی  نیستم. از چندین جای مختلف دارم شانس های کارم در آینده را آزمایش می کنم. گاهی خسته و مایوس می شوم. گاهی هم شاد و امیدوار. اما حقیقت این هست که من دیگر جلو را نمیبینم. ترس گاهی انقدر بزرگ است که صداهایی که دیگران نمی شنوند را می شنوم. امروز صبح با صدا رادیو بیدار شدم که اعلام می کرد ساعت هشت است و باید بلند شوم و دنبال زندگی ام بروم.گوینده اخبار دقیقا داشت با خودم صحبت می کرد. مرز خواب و بیداری را از داست داده بودم؟


Comments

Forouzande مهمان باشی
ممنون از دلگرمیت
زهرا(non-registered)
من يقين دارم تو بر فراز ان تپه به ارزوها خواهي رسيد
فقط كني بايد صبر داشته باشي
مهترين خواسته ات مفيد بودن است كه هستي
سخت كوشي و صبر تو زبازنزد است
No comments posted.
Loading...
Subscribe
RSS