Zenfolio | Forouzande مهمان باشی | Blog
Showing posts for 'دویسبورگ،'. Clear search

بهار را صدا بزن

April 17, 2018 - هوا رو به گرم شدن است. بهار خودش را نشان می دهد. زیر برگهای تازی سبز شده، از بوی خاک باران خورده و نسیم خوشایند می شود ح...
Read the Full Post »

تعطیلی کریسمس

December 26, 2017 - آمدم که تند تند یک پست بگذارم و بروم. دو سه روز کریسمس مثل برق و باد گذشت. خوش هم گذشت. کمی هم با عذاب وجدان البته. گفتم...
Read the Full Post »

قطار شادی

December 11, 2017 - حدود ساعت دوازده ظهر وارد آگسبورگ شدم. ایستگاه قطار و محوطه اش مثل همیشه در دست احداث هستند. به این شهر از سال 2013 باره...
Read the Full Post »

اثاث کشی Der Umzug ist geschafftا

November 02, 2017 - خانه پر از نور هست و ورودی های اتاق کار یوخن و پذیرایی به هال درب ندارند. خودمان خواستیم. یعنی از شرکتی که کار تعمیرات ر...
Read the Full Post »

چینی ها همیشه باهمند

August 28, 2017 - اینجا چینی ها همیشه با همند. شما چینی ای نمی بینید که تنها باشد. همه با هم یک کلونی راه می اندازند و سوار اتوبوس می شوند...
Read the Full Post »

فروشنده، روایتِ بی رحمانه ای از موضوع بخشش

February 05, 2017 - آقای اصغر فرهادی عزیز. من دیشب کنار حداقل بیست و پنج آلمانی در سینمای فیلم-فرومِ شهر کوچیک دویسبورگ فیلم «فروشنده» رو نگ...
Read the Full Post »

ظرف شیرینی که دست ما ازش کوتاه است!

February 02, 2017 - پرسید می توانم بپرسم از کجا آمده اید؟ نگاهی از سر اطمینان هم به کریستف که بغل دستم بود انداخت که یعنی منظور بدی ندارد. ح...
Read the Full Post »

غذای ایتالیایی در دویسبورگ

January 12, 2017 - موهای خیلی کوتاه جوگندمی داشت. صورت پهن و چهار تیغه. لباسش هم فرم خدمتکاری کافه-رستوران بود. از این فرم های شسته رفته و...
Read the Full Post »

تعطیلات کریسمس را چگونه گذرندادید؟

December 26, 2016 - تعطیلی کریسمس اومده. من و یوخن دو روزه که به شکل گشاد و خرسند توی خونه ایم. هر روز صبح به هم می گیم چه "کارهایی" باید بک...
Read the Full Post »


میزبانی به سبک ایرانی

December 09, 2016 - ساعت سه و نیم هست و من قراره تا ساعت شش کتابخونه بمونم و بعد برم خرید از مغازه ترکها در اُست اشتراسه. امروز کتابخونه تا...
Read the Full Post »

فروزنده جدید-چرا و چگونه

December 08, 2016 - نشست سالانه موسسه نان برای جهان هفته پیش برگزار شد. من هم یکی از 13 عضو کمیته اجرایی ش بودم که سال قبل توسط دانشجوهای بو...
Read the Full Post »

خشونت علیه دست فروش جرمه و با عذرخواهی عفو نمی شه

November 20, 2016 - خانم دست فروشی توی فومن کتک خورده از دست مامورهای سد معبر شهرداری. این مساله البته متاسفانه خیلی زیاد توی ایران اتفاق می...
Read the Full Post »

عدی و قصی در کمپ پناهنده های دویسبورگ

November 18, 2016 - دوباره روز کمک به پناهنده ها بود. با اینکه دلم درد می کرد اما چون یک خانواده ایرانی بابت درس بچه شون باهام قرار گذاشته ب...
Read the Full Post »

مهرگان و برگ های پاییزی

October 31, 2016 - دویسبورگ یکی از زیباترین پاییزهایش را امسال تجربه می کند. از چند روز گذشته هوا آفتابی است و نمایشگاهی شهری از برگهای قهو...
Read the Full Post »

ich bin keine Maschine-und du?

October 23, 2016 - من کوچه های این شهر و شهرهای این کشور رو دوست دارم. وقتی آفتاب زردِ یواش پاییزی تن برگ های قرمز و نارنجیِ خیس رو خشک می...
Read the Full Post »

این چینی ها

September 23, 2016 - انگشتهای دست چپش را توی دماغش کرده بود و با انگشت های دست راستش موس لب تاپش را دستکاری می کرد. به رو به رو خیره شده بود.
Read the Full Post »

یک دقیقه سکوت به احترام دلتنگ های آبرو دار

September 04, 2016 - آدمها دو دسته هستند. دسته اول کسانی که دلتنگ می شن و دل به دل خودشون می دن و انقد در یاد و غم فرو می رن که تا تشنج نکنن...
Read the Full Post »

رطب، سفیرِ روح و طعم!

September 03, 2016 - رطب، سفیرِ روح و طعم! چیزهایی توی دنیا هستند که طعمشان را نمی شود با کلمه های معمولی مثل خوشمزه یا خوش طعم یا حتی عالی...
Read the Full Post »

منِ تاریخی، منِ زنده

August 11, 2016 - یکی از سرگرمی های جدیدم این شده که وقتی شب به خانه بر می گردم، له و لورده البته، می خزم توی تخت و از توی موبایلم بعضی از...
Read the Full Post »

روانش آزاد است؟

July 26, 2016 - این هفته، هفته پر شوری است و دمایِ حرارت استرس و پریشانی بالاست. اول هفته خبردار شدم که یکی از دانشجوهای دکتری که بیشتر...
Read the Full Post »

Ich hatte einen Grund! دلیل داشتم

July 26, 2016 - آ فکر می کند که من همینطوری الکی و بی خودی سر ظرف پلاستیکی را زیر جعبه پودر نمک ماشین ظرف شویی که توی کابینت زیر سینک هس...
Read the Full Post »

فصل دوم و غول مهربان

July 07, 2016 - همینکه از مجمع سالانه بهترین دانشجوهای دانشگاه دویسبورگ-اسن آمدم بیرون، غم، مثل گلوله ها برف در یک شب سرد زمستانی، روی ش...
Read the Full Post »

مایحتاج روزانه در دویسبورگ

June 27, 2016 - قبلا وبلاگی داشتم توی بلاگفا که توش درباره مسائل دانشگاهی زندگی در دویسبورگ مفصل نوشته بودم. جزئیاتش اینجاست و چون وبلاگ...
Read the Full Post »

ماراتن و مهاجر در دویسبورگ

June 05, 2016 - با اینکه روز یکشنبه بود اما سالن تقریبا پر بود. سالن گنجایش صد صندلی را به راحتی داشت و صندلی ها با آدمهای خوش اخلاق و م...
Read the Full Post »

چهار رنگ و یکی که سفر می کند

May 17, 2016 - چهار رنگ و یکی که سفر می کند من عاشق نوشته های هاروکی موراکامی هستم. نویسنده ژاپنی که اولین بار با نوشته هاش از طریق ترج...
Read the Full Post »

گل های نیلوفر مصنوعی

May 14, 2016 - پوست بدنم و مهره های گردنم زیر انگشت های قوی اش درد می گرفتند. خواستم همان اول اعتراض کنم اما فکر کردم نازک نارنجی نباشم...
Read the Full Post »

خانم مبصر

May 09, 2016 - یک طوری نگاهم کرد انگار که دارد می گوید "راحت شدی که دیگر با هم دوست نیستیم" اما هنوز همان طلبکاری و حس معلم بودن توی نگ...
Read the Full Post »

حال همه ما خوب است، اما تو باور نکن

May 07, 2016 - تنها کسانی که حالت را می پرسند و واقعا منتظر جوابند پرستارهای بیمارستانند که صبح، در تحویل اولین کشیک روز با دماسنج و فش...
Read the Full Post »

تا توانی دلی به دست آور

March 16, 2015 - دوباره به بیمارستان برگشتم. بیمارستان بتستا در دویسبورگ. این بار بدون درد. تنها برای برداشتن یک لوله پلاستیکی که موقع جر...
Read the Full Post »